Zieleń w mieście 2014

Projekt przygotowany na konkurs ‚Zieleń w mieście 2014’ organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Poznańskie Gardenia 2014. Tematem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania publicznych terenów zieleni w Chludowie. Podstawowym założeniem konkursowym było stworzenie ciekawego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.
Głównym elementem scalającym całość założenia jest wyniesiona ścieżka-podest o łamanej linii, biegnąca wzdłuż całego zbiornika wodnego oraz przechodzącą nad taflą wody. Rozmieszczone na jej trasie drewniane altany z ławkami zachęcają do przysiadania i krótkiego spotkania wśród sąsiadów. Palenisko we wgłębniku, trawnik rekreacyjny oraz największa altana stanowią trzon dla towarzyskich spotkań. Założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnego miejsca spacerowego oraz stworzenie miejsca do zawiązywania się wspólnych relacji pomiędzy mieszkańcami.

Projekt prezentowany był na wystawie pokonkursowej na Targach Gardenia 2014.

Share: