Zieleń w mieście 2012

Next Project

Projekt przygotowany na konkurs ‚Zieleń w mieście 2012’ organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów i Międzynarodowe Targi Poznańskie Gardenia 2012. Tematem konkursowym było opracowanie koncepcji zagospodarowania publicznych terenów zieleni w Poznaniu. W przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu głównym aspektem było wykorzystanie istniejących elementów przyrody i elementów antropogenicznych (zbiornik retencyjny, rurociąg) do stworzenia spójnego projektu terenu, służącego wypoczynkowi i rekreacji, bez zmiany funkcji poszczególnych elementów. Zamierzeniem natomiast było ich włączenie do zaaranżowanej od nowa przestrzeni. Cały obszar dzieli się na dwie przestrzenie, mogące funkcjonować osobno lub w całości. Zbiornik retencyjny ze względu na pełnione funkcje nie mógł zostać wykorzystany bezpośrednio – aby wykorzystać możliwie najbardziej jego potencjał zaproponowano wprowadzenie elementów pozwalających na pewne pośrednie ‚wejście do niego’ – obszerny pomost z siedziskami i roślinnością, most spacerowy czy zejście nad lustro wody. Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu zaaranżowane zostały na wzór rekultywowanych terenów poprzemysłowych – zaprojektowano trzy niewielkie wzniesienia oraz plac wypoczynkowy ukryty pomiędzy nimi.

Projekt zdobył 3 miejsce w konkursie.

Next Project Share:

Next Project
Next Project